کاتی بەرنامەکان
پێنج شەممە ١٤ / المحرّم / ١٤٤٤ - ١١ / ئاب / ٢٠٢٢ ٨/١١٨/١٢
بەسەرهاتی مانگاکەی بەنو ئیسڕائیل و پەندو ئامۆژگاری تێیدا مامۆستا صابر خضر ١٦:١٥ ٠٨:١٠
بەختەوەری خێزان مامۆستا عبدالغفور عبدالله ١٧:١٥ ٠٩:٠٠
زیكری ئێواران به‌ ده‌نگى أحمد نجار ١٨:١٥
ئێوارەی ئامۆژگاری - ڕەوشتی مرۆڤی باوەڕدار وەفادارییە مامۆستا تحسین علي ١٩:٣٠ ١٠:٠٠
مەترسی توانەوە لە سەقافەتی غەربدا دكتۆر عبداللطیف أحمد ٢٠:٤٥ ١٣:٠٠
سەرەتای پێغەمبەرایەتی خۆشەویستمان ﷺ مامۆستا غازی برادۆستی ٢١:٣٠ ١١:٠٠
ئەو کەسانەی لە دوا ڕۆژدا لە ژێر سێبەری عەرشی خوای پەروەردگارن مامۆستا یاسین ستار ٢٢:١٥ ١٤:٠٠
زيكرى خه‌وتن بەدەنگی مشاري العفاسي ٢٣:٣٠
قورئانى پیرۆز جوزئی ١٢ بەدەنگی علي عبدالله جابر ٠٠:٠٠ ١٢:١٠
زيكرى بەیانیان به‌ ده‌نگى أحمد النفیس ٠٥:١٠
پێنج شەممە ١٤ / المحرّم / ١٤٤٤ - ١١ / ئاب / ٢٠٢٢ ٨/١١٨/١٢
بەسەرهاتی مانگاکەی بەنو ئیسڕائیل و پەندو ئامۆژگاری تێیدا
مامۆستا صابر خضر
١٦:١٥ ٠٨:١٠
بەختەوەری خێزان
مامۆستا عبدالغفور عبدالله
١٧:١٥ ٠٩:٠٠
زیكری ئێواران
به‌ ده‌نگى أحمد نجار
١٨:١٥
ئێوارەی ئامۆژگاری - ڕەوشتی مرۆڤی باوەڕدار وەفادارییە
مامۆستا تحسین علي
١٩:٣٠ ١٠:٠٠
مەترسی توانەوە لە سەقافەتی غەربدا
دكتۆر عبداللطیف أحمد
٢٠:٤٥ ١٣:٠٠
سەرەتای پێغەمبەرایەتی خۆشەویستمان ﷺ
مامۆستا غازی برادۆستی
٢١:٣٠ ١١:٠٠
ئەو کەسانەی لە دوا ڕۆژدا لە ژێر سێبەری عەرشی خوای پەروەردگارن
مامۆستا یاسین ستار
٢٢:١٥ ١٤:٠٠
زيكرى خه‌وتن
بەدەنگی مشاري العفاسي
٢٣:٣٠
قورئانى پیرۆز جوزئی ١٢
بەدەنگی علي عبدالله جابر
٠٠:٠٠ ١٢:١٠
زيكرى بەیانیان
به‌ ده‌نگى أحمد النفیس
٠٥:١٠