کاتی بەرنامەکان
سێ شەممە ١٦ / شوّال / ١٤٤٣ - ١٧ / ئایار / ٢٠٢٢ ٥/١٧٥/١٨
گەورەیی و گرنگی تەوحید و تەنها پەرستنی خوای گەورە - ٣ مامۆستا محیی الدین محمد ١٦:٣٠
نیشانەکانی ڕۆژی دوایی - ١ مامۆستا فؤاد عبدالرحمن ١٧:٣٠
زیكری ئێواران به‌ ده‌نگى أحمد نجار ١٨:١٥
ئێوارەی ئامۆژگاری - گەنجەکان لە مزگەوت دوور مەکەونەوە مامۆستا محمد عبدالکریم ١٩:٣٠
رێكا راست و دروست ئه‌وه‌ یا خودێ دیاركری مامۆستا سامی رێکانی ٢٠:١٥
تەفسیری سورەتی (النحل) - وانەی - ٩ دكتۆر عبداللطیف أحمد ٢٠:٤٥
چارەسەر و نیشانەکانی سحر و جادوو مامۆستا هەژار حمید ٢١:٣٠
ژیانی سەلمانی فارسی مامۆستا زانا عادل ٢٢:١٥
بۆچی دوعایێن مه‌ قه‌بویل نابن -١- مامۆستا محمد أمین مزوری ٢٣:٠٠
زيكرى خه‌وتن بەدەنگی مشاري العفاسي ٠٠:٣٠
قورئانى پیرۆز جوزئی ١٧ به‌ ده‌نگى محمد صديق منشاوى ٠٠:٠٠
زيكرى بەیانیان به‌ ده‌نگى أحمد النفیس ٠٤:٤٥
سێ شەممە ١٦ / شوّال / ١٤٤٣ - ١٧ / ئایار / ٢٠٢٢ ٥/١٧٥/١٨
گەورەیی و گرنگی تەوحید و تەنها پەرستنی خوای گەورە - ٣
مامۆستا محیی الدین محمد
١٦:٣٠
نیشانەکانی ڕۆژی دوایی - ١
مامۆستا فؤاد عبدالرحمن
١٧:٣٠
زیكری ئێواران
به‌ ده‌نگى أحمد نجار
١٨:١٥
ئێوارەی ئامۆژگاری - گەنجەکان لە مزگەوت دوور مەکەونەوە
مامۆستا محمد عبدالکریم
١٩:٣٠
رێكا راست و دروست ئه‌وه‌ یا خودێ دیاركری
مامۆستا سامی رێکانی
٢٠:١٥
تەفسیری سورەتی (النحل) - وانەی - ٩
دكتۆر عبداللطیف أحمد
٢٠:٤٥
چارەسەر و نیشانەکانی سحر و جادوو
مامۆستا هەژار حمید
٢١:٣٠
ژیانی سەلمانی فارسی
مامۆستا زانا عادل
٢٢:١٥
بۆچی دوعایێن مه‌ قه‌بویل نابن -١-
مامۆستا محمد أمین مزوری
٢٣:٠٠
زيكرى خه‌وتن
بەدەنگی مشاري العفاسي
٠٠:٣٠
قورئانى پیرۆز جوزئی ١٧
به‌ ده‌نگى محمد صديق منشاوى
٠٠:٠٠
زيكرى بەیانیان
به‌ ده‌نگى أحمد النفیس
٠٤:٤٥