کاتی بەرنامەکان
چوار شەممە ١٨ / ذو الحجّة / ١٤٤٢ - ٢٨ / تەمموز / ٢٠٢١ ٧/٢٨٧/٢٩
ئەو پرسیارانەی لە قیامەتدا دەكرێت مامۆستا على خان ١٦:٣٠ ٠٩:٠٠
هەندێک لە سوعبەتەکانی پێغەمبەری خوا ﷺ مامۆستا شاكر بكر ١٧:٣٠ ١١:٠٠
زیكری ئێواران به‌ ده‌نگى سعد الغامدي ١٨:٣٠
ئێوارەی ئامۆژگاری - پەند وەرگرتن لە گەرمای هاوین مامۆستا بێستون عبدالله ١٩:٤٠ ١٠:٠٠
مه‌ترسيا گونه‌ها لسه‌ر مرۆڤى مامۆستا بشار ياسين ٢٠:٣٠ ١٠:٣٠
شیکردنەوەی پەرتووکی (صحیح الأحادیث القدسیة) - وانەی - ١٣ دكتۆر عبداللطیف أحمد ٢١:١٥ ١٣:١٠
لەگەڵ ژیانی هاوەڵان و پیاوچاکان -٢- أبوبکر الصدیق ٢٢:٠٠ ١٣:٤٥
ماله‌كێ بۆخۆ ل به‌حه‌شتێ چێكه‌‌ -٢- مامۆستا خلیل هەرکی ٢٢:٤٠ ١٤:٤٠
زيكرى خه‌وتن بەدەنگی عمر عبدالله ٢٣:٣٠
قورئانى پیرۆز جوزئی ١٨ به‌ ده‌نگى وديع اليمني ٠٠:١٥ ١٢:١٠
زيكرى بەیانیان به‌ ده‌نگى رعد محمد ٠٤:١٠
ناوەپیرۆزەکانی خوای گەورە - ١٤ - الرحمن الرحیم(٢) مامۆستا زانا عادل ٠٨:٠٠
چوار شەممە ١٨ / ذو الحجّة / ١٤٤٢ - ٢٨ / تەمموز / ٢٠٢١ ٧/٢٨٧/٢٩
ئەو پرسیارانەی لە قیامەتدا دەكرێت
مامۆستا على خان
١٦:٣٠ ٠٩:٠٠
هەندێک لە سوعبەتەکانی پێغەمبەری خوا ﷺ
مامۆستا شاكر بكر
١٧:٣٠ ١١:٠٠
زیكری ئێواران
به‌ ده‌نگى سعد الغامدي
١٨:٣٠
ئێوارەی ئامۆژگاری - پەند وەرگرتن لە گەرمای هاوین
مامۆستا بێستون عبدالله
١٩:٤٠ ١٠:٠٠
مه‌ترسيا گونه‌ها لسه‌ر مرۆڤى
مامۆستا بشار ياسين
٢٠:٣٠ ١٠:٣٠
شیکردنەوەی پەرتووکی (صحیح الأحادیث القدسیة) - وانەی - ١٣
دكتۆر عبداللطیف أحمد
٢١:١٥ ١٣:١٠
لەگەڵ ژیانی هاوەڵان و پیاوچاکان -٢- أبوبکر الصدیق
٢٢:٠٠ ١٣:٤٥
ماله‌كێ بۆخۆ ل به‌حه‌شتێ چێكه‌‌ -٢-
مامۆستا خلیل هەرکی
٢٢:٤٠ ١٤:٤٠
زيكرى خه‌وتن
بەدەنگی عمر عبدالله
٢٣:٣٠
قورئانى پیرۆز جوزئی ١٨
به‌ ده‌نگى وديع اليمني
٠٠:١٥ ١٢:١٠
زيكرى بەیانیان
به‌ ده‌نگى رعد محمد
٠٤:١٠
ناوەپیرۆزەکانی خوای گەورە - ١٤ - الرحمن الرحیم(٢)
مامۆستا زانا عادل
٠٨:٠٠